Sander Sloot Coaching & Training
Outdoor coachreis op maat

Outdoor coachreis op maat

Trek met je team door de Scandinavische wildernis

“But until a person can say deeply and honestly, “I am what I am today because of the choices I made yesterday,” that person cannot say, “I choose otherwise.” (Stephen R. Covey)

Met mij als coach trekt een team de rauwe en prachtige natuur van Scandinavië in. Om dat team te doen groeien en om de teamleden zichzelf te laten ontwikkelen. Met een kleine groep gaan we hiken, bivakkeren en leren deelnemers comfortabel met zichzelf te zijn in uitdagende omstandigheden. Waarom? Omdat je in de natuur, weg van drukte en dagelijkse structuur, de ruimte krijgt om tot inzicht te komen.


De reis daagt je fysiek en mentaal uit. Het traject combineert outdoor, fysieke belasting en coaching. Tijdens de tocht zijn er groepsactiviteiten, individuele coachgesprekken en kampvuursessies. Er worden teamdoelen opgesteld. Daarnaast bespreekt elke deelnemer zijn of haar individuele ontwikkelwens met de coach. Zo wordt concreet welke concrete stappen iedereen kan zetten om eigen doelen en het doel van het team te bereiken.

Vier pijlers

  1. Door de afzondering in de natuur las je een pauze in je dagelijkse leven. Er is even geen kantoor, geen thuis en geen digitale wereld. Hierdoor kunnen deelnemers zich focussen op wat zij belangrijk vinden. Je bent omgeven door een indrukwekkend landschap. Dit geeft perspectief. Daarnaast nodigt de natuur uit tot openheid: je hebt nou eenmaal andere gesprekken wanneer je samen bij een kampvuur zit, of wanneer je met een zware rugzak naast elkaar door de bergen loopt.
  2. Tijdens de tocht wordt je fysiek belast. Je loopt vier tot zes uur per dag, ondergaat wisselende weersomstandigheden en bivakkeert weg van het comfort van de bewoonde wereld. Door deze primaire omstandigheden wordt er aanspraak gedaan op mentale weerbaarheid en persoonlijk leiderschap. Het legt patronen bloot en maakt deelnemers bewust van eigen krachten en valkuilen. De omstandigheden zijn pittig, maar vol te houden. Het gezamenlijk doorstaan van de fysieke belasting werkt door in een mentale overwinning.
  3. Tijdens het gehele traject wordt het team gecoacht. Omdat het lastig kan zijn om een pad te concretiseren, bespreekt ieder teamlid hoe hij kan werken aan zijn of haar doel en plaatsen we dit in de context van het team. Tijdens de tocht wordt ieder teamlid regelmatig door de coach gespiegeld op wat hij of zij doet. Dat geeft de mogelijkheid om ter plekke, in kleinschalige context, te oefenen met een nieuwe mindset en alternatief gedrag. Lees hier meer over mijn werkwijze met coaching.
  4. In Outdoor Insights werk je samen. Je hebt elkaar nodig om de tocht succesvol te voltooien. Door samen ontberingen te doorstaan, overwinnen je barrières – als team en als individu. Er ontstaat een context waarin deelnemers op de hoogte zijn van elkaars waarden, uitdagingen en valkuilen. Dit geeft veiligheid om te delen. Er ontstaat ruimte om te proberen, te falen en daar samen om te lachen.

Wat levert het op?

De tocht draagt bij aan de veerkracht en weerbaarheid van een team. Door het gezamenlijk doorstaan van ontbering, zien collega’s een nieuwe kant van elkaar. Hierdoor groeit waardering op andere terreinen dan werk. Bovendien leent de reis zich goed om bestaande waarden en patronen in een team te analyseren. We bespreken wat belangrijk wordt gevonden in het team, en creëren veiligheid om elkaar feedback te geven op onder andere samenwerken en communicatie. Door bewust gezamenlijk hierbij stil te staan, kunnen patronen worden bijgeschaafd of doorbroken. Deze openheid stimuleert effectiever en flexiber samenwerken, met als gevolg dat een team beter bestand is tegen stress, veranderingen en onverwachte situaties.

Bovenal, is het een memorabele ervaring!

Traject op maat

Omdat de wensen per organisatie en team verschillen, is een coachreis vrijwel altijd een traject op maat. Dat betekent dat de thematiek, duur, locatie en opbouw altijd in overleg zijn. Wil je een idee van hoe een reis vorm kan krijgen? Bekijk hier dan een voorbeeld van een 7-daagse coachreis naar Noorwegen.